Fler reservdelar till Cinderella Förbränningstoalett i webb-butiken!

Fler reservdelar till Cinderella Förbränningstoalett i webb-butiken!

Nu finns det fler reservdelar till Cinderella Förbränningstoalett i vår webb-butik!

Vi säljer dock alla produkter tillhörande Cinderella, om du inte hittar den produkt du söker så kontakta oss! Likaså om du har funderingar kring vad som kan vara fel med din Cinderella eller vilken produkt som passar just din modell. Slå oss en pling!

Mer produkter samt bilder och mer info. kommer att läggas in.

Vi har även uppdaterat en del av produkternas artikelnummer så de stämmer överens med Fritidstoas egna nummer.

Här hittar du reservdelarna till Cinderella Förbränningstoalett: http://badochvarmebutiken.se/fritidstoaletter/cinderella-forbranningstoalett/pasar-reservdelar/reservdelar/